RAILtron™ raylı sistemler sürücü eğitim simülatörleri ürün gamı, maliyet ve zaman etkin operatör/makinist eğitimleri verilebilmesine olanak tanır.

RAILtron™ Simulatörlerinin amacı, riski olmayan güvenli bir ortamda istenen müfredat programına göre eğitilecek kişiye teorik ve pratik eğitim verilmesini sağlamaktır.  RAILtron™  simülatörleri aşağıdaki eğitim görevlerini yerine getirebilir:

 • Farklı kabinlerin sahip olduğu  fonksiyonların doğru kullanımı, sürücü direktiflerinin doğru uygulanması
 • Temel sürüş eğitimi ve sürüş deneyimi kazanmasını sağlama
 • Hat boyunca aracın çalışma operasyonlarını ve sınırlarını öğretmek, değişik iklim şartlarında aracın davranışları üzerine ileri eğitim vermek
 • Çalışma prosedürlerine, kurallara ve deneyimlere göre güvenli sürüş eğitimi vererek, kazaların önüne geçme
 • Sürüş hattı ile ilgili aşinalık sağlarken normal ve normal olmayan sürüşler hakkında farkındalık yaratma
 • Sürücülere arızalar ve anomaliler hakkında bilgi verme
 • Kaza, acil durum ve teknik arıza/düzeltme simülasyonları ile deneyim kazanma
 • Normal şartlar altında doğru hızlanma ve frenleme ile enerji tüketimini azaltma
 • Sürücü – yolcu anonsları konusunda pratik yapma
 • Yeni kalifiye sürücü seçiminde destek olma
 • Performans değerlendirme ve rapor sunma

RAILtron™ ürün gamı çözümleri müşteri gereksinimlerine göre masaütü simülatörlerden hareketli tam görev simülatörlerine kadar geniş bir yelpazede üretilebilmektedir. RAILtron™ simulatörleri konfigürayona bağlı olmakla birlikte genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

 • Sürücü Kabini (Gerçek ya da replika)
 • Bilgisayarlar ve I/O Sistemi
 • Ses Sistemi
 • Station Eğitmen Konsolu
 • Görsel Sistemler
 • Haberleşme Sistemi
 • 6 Serbestlik dereceli hareket platformu

The RAILtron™ yazılımı aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır

 • Eğitmen Konsol Yazılımı – Instructor Operator Station (IOStron™)
 • Görüntü Üreteci ve 3B Görsel Simülasyon Modülü
 • Raylı Araç Dinamik Modülü
 • Tren Kontrol Sistem Simülasyon Modülü
 • 3B Geospecific Veritabanı Modülü
 • Ağ Altyapısı Haberleşme Modülü
 • Ses Simülasyon Modülü
 • Simulasyon Kaydedicisi (DAQtron™)
 • Dibrif ve Performans Değerlendirme Modülü (Dbtron™)

RAILtron™ Broşür
PDF (1,0MB)pdf_icons