KaTron, mühendislerin dizayn sırasında etkileşimde olacakları sanal prototip üzerinde çalışmalarına olanak sağlayacak sanal prototip sağlayabilmektedir. Bu sayede karmaşık görünen 3B verilerin anlaşılması kolaylaşmış olur. Bilgisayar tabanlı yönlendirme sisteminde kullanılacak olan sanal prototip ile sanal parçaların birbiri ile olan etkileşimleri konusunda risk olmaksızın çalışılabilir. Sanal prototipler daha iyi çözümler için dizayn zamanını, mühendislik giderlerini ve riskleri azaltır.